تاریخ : شانزدهم فروردین 1391
نویسنده : هستی
اتل متل توتوله / این پسره سوسوله

موهاش همیشه سیخه/ نگاش همیشه میخه

چت میکنه همیشه/ بی مخ زدن؟نمیشه

پول از خودش نداره/ باباش رو قال میذاره

دی اند جیشو میپوشه/ میشینه بعد یه گوشه

زنگ میزنه به دافش/ میبنده هی به نافش

که من دوست میدارم/ تاج سرم میذارم

صورت رو کردی میک آپ/ بیا بریم کافی شاپ

تو کافی شاپ،می خنده/ همش خالی میبنده

بهم میگن خدایی!/ چقدر بابا بلائی!

همه رو من حریفم/ میذارم توی کیفم

هزارتا داف فدامن/ منتظر یه نامن

ولی تویی نگارم/ برات برنامه دارم

اگه مشکل نداری/ میام به خواستگاری


موضوعات مرتبط: طنز
آخرین مطالب